Прозорість та інформаційна відкритість закладу (ст. 30 Закону України “Про освіту”)

Статут

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом освіти

Кадровий склад вчителів

Освітні програми

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів

Мова освітнього процесу

Результати моніторингу якості освіти

ВАКАНСІЇ НА СЬОГОДНІ

Матеріально-технічне забезпечення

Інформація про використання публічних коштів

Звіт директора школи за 2019-2020 н.р.

Правила прийому до закладу

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти